BRC

BRC Global Standard - For Food Safety określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów.


Podstawowe informacje o Systemie Zarządzania BRC Global Standard - Food

BRC Global Standard - For Food Safety jest międzynarodowym standardem żywności opracowanym przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium).

Forma i treść standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system zarządzania, procedury) przez audytora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury.

Standard BRC sumuje wymagania zawarte w normie ISO 9001, Codex Alimentarius, GMP i GHP oraz definiuje wymagania, które muszą zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego. Dodatkowym elementem, na który zwraca się dużą uwagę jest zgodność wyrobu z prawem żywnościowym.

Audytowanie zakładu zgodnie ze standardem BRC (wyd.6 /2011r.) prowadzi się wg Checklisty (przez jednostki certyfikujące), która określa, czy i jak efektywnie producent spełnia wymagania techniczne i opracowane dokumenty BRC w następujących obszarach:

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie - wdrożenie wg normy ISO 9001 (Polityka Jakości, Cele i zadania, zapewnienie zasobów, przegląd kierownictwa, analiza danych i doskonalenie systemu).
   
 • Plan Bezpieczeństwa Żywności HACCP - wdrożenie zgodnie z wymaganiami Codex Alimentarius (Analiza zagrożeń, monitorowanie CCP / CP i procesu technologicznego, specyfikacje surowców i opakowań, nadzór nad środowiskiem produkcyjnym, maszynami, transportem, wodą, szkodnikami, personelem), Programy wstępne.
   
 • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności - wdrożenie wg normy ISO 9001 (Księga Jakości, nadzór nad dokumentacja, zapisami, przeprowadzanie audytów, specyfikacje, prowadzenie działań korygujących, reklamacje, skargi, sposób postępowania z wyrobem niezgodnym, wycofanie wyrobu, zarządzanie incydentami).
   
 • Standardy Zakładu - wdrożenie zasad GMP i GHP (konstrukcja budynków, bezpieczeństwo zakładu, przepływ wyrobu, maszyny, urządzenia, woda, lód, powietrze, konserwacje, sprzątanie, odpady, szkodniki, magazynowanie, działania logistyczne, wykrywanie metali).
   
 • Kontrola produktu - projekt produktu oraz jego rozwój, zarządzanie alergenami, pakowanie wyrobu, plany kontroli i badań dostaw, kontrola w toku procesu produkcji oraz wyrobu gotowego przez zakładowe laboratorium, określenie kryteriów zwalniania wyrobu do obrotu handlowego, określenie trybu postępowania z wyrobem niezgodnym ze specyfikacją.
   
 • Kontrola Procesu - kontrola operacji, kontrola ilości, kalibracja i kontrola przyrządów do monitorowania i pomiarów wyposażeniem.
   
 • Kontrola Personelu - szkolenie personelu, kontrolowanie higieny personelu, badania medyczne, stosowanie odzieży ochronnej, higiena pomieszczeń socjalnych.

Więcej informacji na temat standardu BRC znajdą Państwo na oficjalnej stronie www.brc.org.uk (dostępna polska wersja językowa).

QA Solutions - Aktualności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Data: 2018-05-25 Czytaj więcej

Eksport świeżych owoców i warzyw

Wyraźnie wzrasta znaczenie Certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin w sprzedaży świeżych owoców i warzyw.

 

Data: 2015-03-04 Czytaj więcej

Chain of Custody wersja 5

Certyfikacja zgodnie z nowym wydaniem Standardu łańcucha dostaw produktów certyfikowanych Global.G.A.P.

Data: 2015-03-03 Czytaj więcej