Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

 

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) dla Klientów standardów Integrowanej Produkcji Roślin i/lub Produktów Regionalnych
i Tradycyjnych „QA Solutions Sp. z o.o.” zarejestrowana w Krakowie (30-438), ul. Borkowska 9/6, z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 9, 30-422 Kraków, kontakt jest możliwy pisemnie pod adresem e-mail:
info@qasolutions.pl lub telefonicznie pod numerem: (12) 267 78 44;

b) dla Klientów standardów GlobalG.A.P. „CSQA Certificazioni Srl” zarejestrowana w Thiene VI (36016), Via S. Gaetano74, kontakt jest możliwy pisemnie pod adresem e-mail: csqa@csqa.it lub telefonicznie pod numerem: +39 0445 313011.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu certyfikacyjnego oraz rozpatrywania zgłoszonych reklamacji.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy zaangażowani w proces certyfikacji, inspektorzy przeprowadzający inspekcję, odbiorcy świadczący obsługę systemów IT, dział księgowości, podmiot odpowiedzialny za windykację należności mający prawnie uzasadniony interes oraz podmioty nadzorujące prowadzenie certyfikacji (odpowiednie jednostki urzędowe, jednostki akredytacyjne i jednostki zarządzające standardami) oraz osoby zainteresowane sprawdzeniem posiadania przez Panią/Pana certyfikatu na stronie internetowej www.qasolutions.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących w Jednostce Certyfikującej procedur i przepisów prawa, dostępnych do wglądu dla każdego zarejestrowanego w bazie Producenta, w biurze w Krakowie.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

6. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, pełniącego kontrolę nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy o certyfikację.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podjęciu decyzji (decyzji bez udziału człowieka)
i nie będą podlegały profilowaniu. 

QA Solutions - Aktualności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Data: 2018-05-25 Czytaj więcej

Eksport świeżych owoców i warzyw

Wyraźnie wzrasta znaczenie Certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin w sprzedaży świeżych owoców i warzyw.

 

Data: 2015-03-04 Czytaj więcej

Chain of Custody wersja 5

Certyfikacja zgodnie z nowym wydaniem Standardu łańcucha dostaw produktów certyfikowanych Global.G.A.P.

Data: 2015-03-03 Czytaj więcej