RODO

„Polityka prywatności QA Solutions Sp. z o. o. dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych
w ramach prowadzonej działalności”

QA Solutions Sp. z o. o. wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

QA Solutions Sp. z o. o. deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji QA Solutions Sp. z o. o. dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 • Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 • Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
 • Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe Klientów.
 • Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

QA Solutions Sp. z o. o. deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych, w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.

DANE OSOBOWE

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) z dnia 27-04-2016r oraz rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych QA Solutions Sp. z o.o. jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych i deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji Firma dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 • Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 • Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
 • Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe Klientów.
 • Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Jednocześnie informujemy:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) administratorem ADO i obiorcą Państwa danych osobowych jest QA Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 25E/3, 30-443Kraków.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• przekazywania informacji o aktualnej ofercie

• przekazywanie informacji o promocjach

• innych działań marketingowych dotyczących usług oferowanych przez QA Solutions Sp. z o. o.

 1. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom przetwarzającym, z którymi QA Solutions Sp. z o.o. w ramach prowadzenia działalności jest zobligowany do podania Pani/Pana danych osobowych zawartych na wewnętrznych dokumentach w ramach realizacji zamówień.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub przez inny okres regulowany przepisami prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.
 6. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowych możliwe jest z wykorzystaniem kontaktu: e-mail: info@qasolutions.pl, telefonicznie pod numerem: +48 606 253 279 lub listownie QA Solutions Sp. z o.o. Kraków, ul. Józefa Marcika 25E/3, 30-443 Kraków.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie z Państwem kontaktów oraz realizację zamówień.

PLIKI COOKIE 

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają
  w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej QA Solutions Sp. z o. o. oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji
  o odwiedzanych podstronach internetowych (dalej: Pliki cookie).
 2. Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.
 3. QA Solutions Sp. z o. o. stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.
 4. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej QA Solutions Sp. z o. o. może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
 5. QA Solutions Sp. z o. o. informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych QA Solutions Sp. z o. o.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych QA Solutions Sp. z o. o. tj. http://www.qasolutions.pl/ i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.

 2. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
 3. Przesłanie Firmie danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej niniejszej Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt: e-mail:  info@qasolutions.pl, telefonicznie pod numerem: +48 606 253 279 lub listownie QA Solutions Sp. z o.o. Kraków, ul. Józefa Marcika 25E/3, 30-443 Kraków.

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej