ISO 22000:2005

System Zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005 jest narzędziem zarządzania ryzykiem zaprojektowanym specjalnie dla branży spożywczej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.


Podstawowe informacje o ISO 22000:2005

W Polsce norma została wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 22000:2006. Pełna nazwa nosi tytuł: "System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji łańcucha żywnościowego".

ISO 22000 to międzynarodowa norma określająca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności stosowana przez organizacje zajmujące miejsca w całym łańcuchu wprowadzania żywności do obrotu. Norma ukierunkowana jest na pełny łańcuch obrotu czynności począwszy od producentów przez przetwórstwo aż po hurtowników detalistów oraz branżę hotelowo-restauracyjną i system transportowy.

W czerwcu 2001 roku rozpoczęto pracę nad stworzeniem nowej, zharmonizowanej normy dla branży spożywczej. Norma ta powstała w 2005 roku w wyniku połączenia zasad systemu HACCP z zasadami GHP, GMP i elementami systemu zarządzania jakością.

W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania. ISO 22000 składa się z czterech kluczowych elementów, które zapewniają bezpieczeństwo, na przestrzeni całego łańcucha żywnościowego. Do tych elementów zaliczamy:

  • Higienę żywności - GMP, GHP, GAP, GVP, GPP, GDP, GTP, czyli tzw. PRP (programy podstawowe) 
  • Zasady HACCP oparte na Codex Alimentarius
  • Specyficzne wymagania dotyczące np. zagadnień związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, czy też z sytuacjami kryzysowymi, mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności
  • System Zarządzania

 

QA Solutions - Aktualności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Data: 2018-05-25 Czytaj więcej

Eksport świeżych owoców i warzyw

Wyraźnie wzrasta znaczenie Certyfikatu Integrowanej Produkcji Roślin w sprzedaży świeżych owoców i warzyw.

 

Data: 2015-03-04 Czytaj więcej

Chain of Custody wersja 5

Certyfikacja zgodnie z nowym wydaniem Standardu łańcucha dostaw produktów certyfikowanych Global.G.A.P.

Data: 2015-03-03 Czytaj więcej