ISO 22000

System Zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 jest narzędziem zarządzania ryzykiem zaprojektowanym specjalnie dla branży spożywczej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.


Podstawowe informacje o ISO 22000

W Polsce norma została wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 22000. Pełna nazwa nosi tytuł: "System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji łańcucha żywnościowego".

ISO 22000 to międzynarodowa norma określająca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności stosowana przez organizacje zajmujące miejsca w całym łańcuchu wprowadzania żywności do obrotu. Norma ukierunkowana jest na pełny łańcuch obrotu czynności począwszy od producentów przez przetwórstwo aż po hurtowników detalistów oraz branżę hotelowo-restauracyjną i system transportowy.

W czerwcu 2001 roku rozpoczęto pracę nad stworzeniem nowej, zharmonizowanej normy dla branży spożywczej. Norma ta powstała w 2005 roku w wyniku połączenia zasad systemu HACCP z zasadami GHP, GMP i elementami systemu zarządzania jakością.

W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania. ISO 22000 składa się z czterech kluczowych elementów, które zapewniają bezpieczeństwo, na przestrzeni całego łańcucha żywnościowego. Do tych elementów zaliczamy:

  • Higienę żywności - GMP, GHP, GAP, GVP, GPP, GDP, GTP, czyli tzw. PRP (programy podstawowe) 
  • Zasady HACCP oparte na Codex Alimentarius
  • Specyficzne wymagania dotyczące np. zagadnień związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, czy też z sytuacjami kryzysowymi, mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności
  • System Zarządzania

 

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej