Chain of Custody V. 2.0-4 Jan10

Kontrola Pochodzenia Produktu - Global G.A.P. dla przemysłu przetwórczego.


Moduł Chain of Custody  (Łańcuch Kontroli Pochodzenia Produktu) jest standardem uzupełniającym  w zakresie standardu GLOBAL G.A.P. IFA (Integrated Farm Assurance - Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie).

Wszystkie produkty certyfikowane wg GlobalG.A.P., które zmieniają prawnego właściciela i/lub są przetwarzane oraz/lub są poddawane przetwarzaniu poprzez outsourcing, oraz są sprzedawane z oznakowaniem GGN muszą spełniać wymagania Kontroli Pochodzenia Produktu GlobalG.A.P.

Standard GLOBAL G.A.P. Chain of Custody   zapewnia system kontroli dla całości operacji służących utrzymaniu informacji o produkcie oraz jego składnikach w trakcie całości lub części łańcucha wytwarzania oraz użytkowania.

Standard Kontroli Pochodzenia Produktu GLOBALG.A.P.  umożliwia zidentyfikowanie  danego produktu w całym łańcuchu produkcyjnym, od  gospodarstwa do sprzedawcy.  Ustala również ścisłe wymagania dotyczące postępowania z certyfikowanym produktem na każdym etapie procesu  produkcyjnego.

Celem wdrożenia wymagań standardu jest zapewnienie, że jakikolwiek produkt sprzedany jako certyfikowany wg  GlobalG.A.P. został wytworzony z surowców pochodzących z gospodarstw certyfikowanych na zgodność z wymaganiami standardu. W tym celu kontrola pochodzenia produktu musi być wdrożona we wszystkich punktach krytycznych procesu podlegającego ocenie. Punkty krytyczne dotyczą  powstania ryzyka  wymieszania produktów certyfikowanych z produktami niecertyfikowanymi w trakcie procesów operacyjnych.

Kontrola Pochodzenia Produktu GLOBALG.A.P.  ma zastosowanie dla struktur produkcyjnych, gdzie nie ma miejsca produkcja pierwotna. Jego celem jest sprawdzenie oznakowania i możliwości odnalezienia produktu certyfikowanego, nawet wśród produktów niecertyfikowanych.

Standard Chain of Custody  gwarantuje najwyższy  poziom przejrzystości i integralności , zapewniając wysoką wartość dodaną do produktu i marki oraz najlepszą jakość dostaw.

QA Solutions Sp. z o.o. jako przedstawiciel Jednostki Certyfikującej CSQA z akredytacją ACCREDIA wydała pierwszy w Polsce certyfikat standardu Kontroli Pochodzenia Produktu GLOBALG.A.P. w zakresie Owoce i Warzywa  dla Gospodarstwa  Edmund Kowalski PEKS AGROPEKS.

 

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej