Chain of Custody wersja 5

Certyfikacja zgodnie z nowym wydaniem Standardu łańcucha dostaw produktów certyfikowanych Global.G.A.P.

 Sekretariat GLOBALG.A.P. opublikował w dniu 16 grudnia 2014 nową piątą wersję standardu łańcucha dostaw Chain of Custody (CoC) v.5. Wersja robocza była dostępną od września 2014 i podlegała otwartym dyskusjom oraz zmianom. Próbne audyty zostały przeprowadzone w Hiszpanii, RPA i Holandii. Aktualne dokumenty normatywne są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej globalgap.org documents.

Nowe zgłoszenia mogą być już certyfikowane na zgodność z wersją 5 standardu CoC. QA Solutions Sp. z o.o., jako przedstawiciel Jednostki Certyfikującej CSQA z akredytacją ACCREDIA, jest głównym podmiotem w Polsce certyfikującym standard łańcucha dostaw GlobalG.A.P. Chain of Custody dla roślin uprawnych.

Standard obejmuje pełny system kontroli łańcucha dostaw produktów certyfikowanych GlobalG.A.P – od producenta aż do ostatniego ogniwa, czyli centrum dystrybucji detalicznej. Nowa wersja Chain of Custody ma zastosowanie dla wszystkich roślin uprawnych, żywego inwentarza i akwakultury, w tym producentów, firm pakujących, hurtowni, dystrybutorów, innych pośredników w łańcuchu dostaw oraz sprzedawców detalicznych.

Standard nie obejmuje bezpieczeństwa żywności lecz jej identyfikowalność oraz zgodność masy. Zapewnia, że produkty certyfikowane GlobalG.A.P. nie są mieszane z produktami niecertyfikowanymi oraz potwierdza, że produkty certyfikowane posiadają aktualny certyfikat.

Trzy podstawowe wymagania nowej wersji standardu

  • Firma posiadająca certyfikat CoC kontroluje status GLOBALG.AP produktu, który nabywa. Może się to odbywać poprzez sprawdzenie ważności certyfikatu producenta lub certyfikatu CoC pośredniego dostawcy.
  • Firma posiadająca certyfikat CoC odpowiada za właściwe postępowanie z produktem certyfikowanym – jego oddzielenie fizyczne, pełną identyfikowalność oraz zgodność bilansu masy.
  • Firma posiadająca certyfikat CoC znakuje produkty swoim numerem CoC (GGN - tylko w przypadku gospodarstw) i identyfikuje certyfikowane produkty w dokumentach transakcyjnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że certyfikacja standardu GLOBALG.A.P. Chain of Custody może zostać przeprowadzona w firmie nie posiadającej wdrożonego standardu bezpieczeństwa żywności. W przypadku posiadania standardu bezpieczeństwa żywności (jak BRC, IFS Food) certyfikację Chain of Custody należy przeprowadzić podczas audytu zintegrowanego ze standardem bezpieczeństwa żywności.

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej