Opcje certyfikacji

 

Przypadek 1 - Benchmarking FSA GlobalG.A.P.

Dla kogo: Producenci zlokalizowani w krajach objętych benchamrkingiem.

W niektórych krajach platforma SAI Platform przeprowadziła testy porównawcze, których wyniki pokazały, że wymagania prawnych GlobalG.A.P. mogą być równoważne z poziomami oceny FSA. Producenci lub grupy producenckie, który uzyskały certyfikat GlobalG.A.P.  w tych krajach mogą bez dodatkowej weryfikacji ubiegać się o otrzymanie oceny zgodności na poziomie srebrnym. Jeśli Producent chciałby uzyskać wyższy poziom oceny FSA należy przeprowadzić dodatkową ocenę na zgodność z listą dodatkową GGFSA.

Jednostka Certyfikująca po otrzymaniu wniosku od Producenta może do jego numeru GGN zarejestrować dokument GGFSA oraz wydać list poświadczający LoA (ang. Letter of Attestation). LoA poświadcza nie tylko bezpieczeństwo produktu, ale także zrównoważony rozwój gospodarstwa.

 

Przypadek 2 - GlobalG.A.P. z dodatkiem GGFSA

Dla kogo: Producenci lub grupy producenckie z krajów nieobjętych benchmarkingiem, ale posiadający certyfikat GlobalG.A.P., które wnoszą o potwierdzenie wymagań FSA, lub mogą uzyskać certyfikat i list poświadczający LoA FSA podczas jednego audytu.

Spełnienie wymagań zawartych w dodatku GGFSA Producent weryfikuje podczas samooceny gospodarstwa. Uzyskane podczas oceny odpowiedzi są weryfikowane ponownie w trakcie niezależnego audytu Jednostki Certyfikującej w gospodarstwie. Wynik obliczany w ramach audytu GGFSA odzwierciedla jeden z trzech poziomów oceny FSA - brązowy, srebrny lub złoty. Ocena dodatkowych wymagań musi się odbyć raz na trzy lata w trakcie certyfikacji lub recertyfikacji GlobalG.A.P., zwykle przez tę samą Jednostkę Certyfikującą. Dla Producenta należącego do grupy producenckiej system próbkowania musi być zgodny z zasadami obowiązującymi w systemie GlobalG.A.P. List poświadczający LoA jest wydawany za pośrednictwem systemu GlobalG.A.P. i automatycznie umieszczany w bazie danych FSA.

 

Przypadek 3 - Samoocena FSA połączona z dodatkiem GGFSA

Dla kogo: grupy producenckie, które dążą do weryfikacji poziomu oceny FSA jako pojedynczego FMG zgodnie z zasadami FSA, w którym część Producentów posiada już certyfikat w Opcji 1 lub Opcji 2.

Zasady samooceny FSA i pobierania próby gospodarstw do weryfikacji oraz czas i częstotliwość audytu w tym przypadku należy stosować w odniesieniu do całej grupy, a audyt FSA nie musi odbywać się zbieżnie z audytami GlobalG.A.P. Za każdym razem grupa producencka objęta FSA musi być częścią aktywnego zarządzania grupą spełniającą wymagania FSA i obejmującą wszystkich członków danej grupy. 

Członkowe FMG posiadający certyfikat GlobalG.A.P. oraz LoA uzyskane w przypadku benchamrkingu i oceny GGFSA są wyłączeni z pul gospodarstw do samooceny i weryfikacji. Gdy grupa nie ma Producentów z certyfikatem GlobalG.A.P. pobieranie próby gospodarstw do weryfikacji FSA dotyczy pełnej liczby Producentów. W obu przypadkach wyniki samooceny FSA i audytu weryfikacyjnego dotyczą wszystkich producnetów FMG, niezależnie od tego, czy zostali objęci próbą FSA w trakcie audytu.

 

 

 

QA Solutions - Aktualności

IFS Food wersja 8

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IFS opublikował w kwietniu 8 wersję standardu IFS Food.

Data: 2023-04-24 Czytaj więcej

FSSC 22000 wersja 6

31 marca 2023 roku Fundacja FSSC opublikowała nową, 6 wersję standardu FSSC 22000.

Data: 2023-04-12 Czytaj więcej

Polityka prywatności Czytaj więcej

Klauzula informacyjna

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Czytaj więcej